05/07/2022
OIKONOMIA | Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 - 13:07

Κομισιόν: Τέλος στην ενισχυμένη εποπτεία, πράσινο φως για δόση 748 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα

Παράταση της ρήτρας διαφυγής το 2023 στην 14η αξιολόγηση * Η έκθεση θα αποτελέσει βάση για τις αποφάσεις που θα λάβει το Eurogroup

Θετική είναι η 14η έκθεση αξιολόγησης της χώρας σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας ανοίγοντας το δρόμο για την απόφαση εκταμίευσης της δόσης στο Eurogroup του Ιουνίου.

Παράλληλα η Κομισιόν προτείνει την παράταση της ρήτρας διαφυγής το 2023 και απενεργοποίηση της το 2024. Ωστόσο καθίσταται σαφές ότι οι χώρες με υψηλό χρέος, όπως η Ελλάδα, θα πρέπει να δείξουν προσοχή στη λήψη στοχευμένων μέτρων και επιστροφή σε πλεονάσματα με στόχο τη μείωση του χρέους.

Όπως διατυπώνεται στην 14η έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας, καταγράφεται η πρόοδος που έχει επιτελεστεί παρά την πανδημία αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η έκθεση επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επιτύχει τις συμφωνημένες δεσμεύσεις, «παρά τις δύσκολες συνθήκες που προκλήθηκαν από τις οικονομικές επιπτώσεις των νέων κυμάτων της πανδημίας καθώς και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία».

Οι αρχές έχουν ολοκληρώσει μια σειρά από συγκεκριμένες δεσμεύσεις στους τομείς της δημόσιας οικονομικής διαχείρισης, της φορολογίας ακινήτων, των επιδομάτων αναπηρίας, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και της δικαιοσύνης και συμφώνησαν για τη χρονική επέκταση του ΤΧΣ. Όπως αναφέρεται «οι (ελληνικές) αρχές παραμένουν προσηλωμένες στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και στην ολοκλήρωση των εκκρεμών πεδίων» και «βάσει αυτών των εκτιμήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να παρατείνει την ενισχυμένη επιτήρηση μετά τη λήξη της στις 20 Αυγούστου 2022».

«Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ χαιρετίζουν τη στενή και εποικοδομητική δέσμευση σε όλους τους τομείς και ενθαρρύνουν τις αρχές να διατηρήσουν τη δυναμική και, όπου χρειάζεται, να ενισχύσουν τις προσπάθειες, ιδίως όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα των πολιτικών του χρηματοπιστωτικού τομέα, της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, του κτηματολογίου, της κωδικοποίησης της εργατικής νομοθεσίας και της επίτευξης των συμφωνηθέντων στόχων για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών».

Η έκθεση θα αποτελέσει τη βάση ώστε το ο Eurogroup (Ιουνίου) ώστε να αποφασίσει σχετικά με την αποδέσμευση του επόμενου πακέτου παρεμβάσεων στο χρέος ύψους 748 εκατ. ευρώ. Για πρώτη φορά επισημαίνεται πως «η επιτυχής υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των δεσμεύσεων πολιτικής και η αποτελεσματική εφαρμογή μεταρρυθμίσεων βελτίωσαν την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και ενίσχυσαν τη χρηματοπιστωτική της σταθερότητα. Αυτό έχει μειώσει σημαντικά τους κινδύνους δυσμενών δευτερογενών επιπτώσεων σε άλλα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, αντιμετωπίζοντας έτσι αποτελεσματικά την προϋπόθεση στην οποία βασίζεται η εφαρμογή της Ενισχυμένης Εποπτείας». Αναφέρεται πως «οι (ελληνικές) αρχές παραμένουν προσηλωμένες στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και στην ολοκλήρωση των εκκρεμών πεδίων» και «βάσει αυτών των εκτιμήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να παρατείνει την ενισχυμένη επιτήρηση μετά τη λήξη της στις 20 Αυγούστου 2022».

Ρήτρα διαφυγής και το 2023

Σε ξεχωριστό κείμενο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει την πρόταση της για παράταση της ρήτρας γενικής διαφυγής και για το 2023 λόγω της νέας κρίσης. Ωστόσο, κάνει σαφές σε ανακοίνωσή της πώς αν και είμαστε μακριά από την κανονικότητα, τα μέτρα που θα λάβουν τα κράτη-μέλη το 2023 θα πρέπει να είναι στοχευμένα, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη με τον οποίο θα μπορούν τα κράτη-μέλη να ασκούν τη δημοσιονομική τους πολιτική τους επόμενους μήνες: οι χώρες με υψηλό χρέος θα πρέπει παράλληλα με τα στοχευμένα μέτρα στήριξης να φροντίζουν και τη επιστροφή σε πλεονάσματα με στόχο τη μείωση του χρέους…

Στις συστάσεις της Κομισιόν, τα κράτη με υψηλό χρέος θα πρέπει να διασφαλίσουν μια συνετή δημοσιονομική πολιτική το 2023, δίνοντας έμφαση στον περιορισμό της αύξησης των τρεχουσών δαπανών κάτω από το μεσοπρόθεσμη δυνητική ανάπτυξης,. Όσον αφορά την περίοδο μετά το 2023, οι συγκεκριμένες χώρες θα πρέπει να ακολουθήσουν μία δημοσιονομική πολιτική με στόχο τη διασφάλιση μιας αξιόπιστης και σταδιακής μείωσης του χρέους.

Το Φθινόπωρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεξετάσει την κατάσταση, ενώ μετά το καλοκαίρι θα ανακοινώσει τις προτάσεις για τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες.

Μοιραστείτε το: