22/05/2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗ | Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 - 17:33

Ευρωεκλογές 2024: Αναλυτικός οδηγός πριν τις κάλπες

Πού και πώς ψηφίζω, πώς κατανέμονται οι έδρες

Στις κάλπες προσέρχονται οι Έλληνες στις 9 Ιουνίου προκειμένου να συμμετάσχουν στις Ευρωεκλογές και να εκλέξουν τους 21 ευρωβουλευτές που θα εκπροσωπούν την Ελλάδα στην Ευρωβουλή μέχρι το 2029.

Αν και υπάρχουν ορισμένοι κοινοί κανόνες, η κάθε χώρα-μέλος της Ε.Ε διεξάγει τις Ευρωεκλογές με διαφορετικούς τρόπους.

Στην Ελλάδα, οι ευρωεκλογές διεξάγονται την Κυριακή 9 Ιουνίου, με τις κάλπες να είναι ανοιχτές από τις 07:00 το πρωί ως τις 19:00 το απόγευμα.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι:

 • Συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος των εκλογών (άρα οι γεννηθέντες ως τις 31/12/2007)
 • Είναι είτε Έλληνες πολίτες, είτε πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα

Ευρωεκλογές 2024: Πώς κατανέμονται οι έδρες

Το νομοσχέδιο για τις ευρωεκλογές εκτός από την εισαγωγή της επιστολικής ψήφου, περιέχει και μια παρέμβαση στον τρόπο κατανομής των εδρών.

Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο αναφέρει:

«1. Η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή του άρθρου 101 του π.δ. 26/2012 (Α΄57), που εδρεύει στο Υπουργείο Εσωτερικών, με βάση τους, κατά το άρθρο 5 του παρόντος, πίνακες των πρωτοδικείων, καταρτίζει τον γενικό οριστικό πίνακα των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας σε όλη την επικράτεια και με βάση τα αποτελέσματα αυτά προβαίνει στην κατανομή των εδρών των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ των συνδυασμών των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που μετείχαν στην εκλογή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 2 έως 4 του παρόντος.

2. Η κατά την παρ. 1 κατανομή ενεργείται αναλογικά με την εκλογική δύναμη σε όλη την επικράτεια των συνδυασμών που μετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 3 και 4.

3. Κόμμα ή συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων που δεν συγκέντρωσε ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων τουλάχιστον ίσο με το τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν σε ολόκληρη την επικράτεια τα κόμματα και οι συνασπισμοί συνεργαζόμενων κομμάτων, δεν δικαιούται έδρα μέλους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

4. Για τον υπολογισμό των εδρών συνολικά στην επικράτεια που δικαιούται κάθε κόμμα ή συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων που πληροί το κριτήριο της παρ. 3 εφαρμόζονται τα εξής:

 • Για την κατανομή των εδρών ως εκλογικό μέτρο λαμβάνεται το ακέραιο μέρος του πηλίκου που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στην επικράτεια όλοι οι εκλογικοί σχηματισμοί, που συμμετέχουν στην κατανομή των εδρών.
 • Ο αριθμός των εδρών που αναδεικνύουν όσοι συμμετέχουν στην κατανομή εδρών προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν στην επικράτεια διά του εκλογικού μέτρου.
 • Αδιάθετες έδρες κατανέμονται ανά μία σε όσους έχουν το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο, αρχίζοντας από τον συνδυασμό με το μεγαλύτερο υπόλοιπο. Σε περίπτωση ίσου αριθμού αχρησιμοποίητου υπολοίπου, προηγείται ο συνδυασμός με τον μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων στην επικράτεια. Αν εξακολουθούν και παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μια σε κάθε συνδυασμό ξεκινώντας από αυτόν με τον μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων στην επικράτεια».

Η προθεσμία για την επιστολική ψήφο στις Ευρωεκλογές 2024

Όσοι επιθυμούν να κάνουν χρήση της νέας δυνατότητας συμμετοχής στις εκλογές με την επιστολική ψήφο, θα πρέπει να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Εσωτερικών έως τις 29 Απριλίου 2024.

Η εισαγωγή της επιστολικής ψήφου αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με επιστολική ψήφο είτε ζουν στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Δεν υπάρχουν κριτήρια που περιορίζουν τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων πολιτών μέσω επιστολικής ψήφου.

Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική, αλλά προβλέπονται εξαιρέσεις για άτομα άνω των 70 ετών και για ψηφοφόρους που βρίσκονται στο εξωτερικό.

Ευρωεκλογές 2024: Πόσους σταυρούς βάζουμε

Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, όλες οι χώρες πρέπει να χρησιμοποιούν εκλογικά συστήματα που να εξασφαλίζουν αναλογική εκπροσώπηση, πράγμα που σημαίνει ότι ο αριθμός των εκλεγμένων μελών κάθε κόμματος εξαρτάται από το ποσοστό των ψήφων που έλαβε το κόμμα.

Στην Ελλάδα εφαρμόζεται η ψήφος με σταυρό προτίμησης, η οποία δίνει στους ψηφοφόρους την δυνατότητα να επιλέξουν συγκεκριμένους υποψήφιους.

Μπορούν να τεθούν μέχρι και τέσσερις (4) σταυροί προτίμησης. Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης εκλέγονται, εφόσον βέβαια το κόμμα τους έχει εξασφαλίσει τις αντίστοιχες έδρες.

Τα πολιτικά κόμματα πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον το 3% των ψήφων για να μπορέσουν να εκλέξουν ευρωβουλευτή.

Η ελληνική επικράτεια αποτελεί ενιαία εκλογική περιφέρεια για την εκλογή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα πολιτικά κόμματα λοιπόν προτείνουν ενιαία ψηφοδέλτια για όλη τη χώρα.

Πού ψηφίζω στις ευρωεκλογές 2024

Το εκλογικό σας τμήμα καθορίζεται με βάση την διεύθυνση κατοικίας σας. Για να το βρείτε, ανατρέξτε στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Υπογραμμίζεται ότι στις χώρες του εξωτερικού, εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα συσταθούν εκλογικά τμήματα. Συνεπώς, κάποιος που βρίσκεται στο εξωτερικό και θέλει να ψηφίσει, μπορεί να το κάνει με επιστολική ψήφο, αρκεί να έχει εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Εσωτερικών έως τις 29 Απριλίου 2024, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Με ποια έγγραφα ψηφίζω στις Ευρωεκλογές 2024

Για να ψηφίσετε, θα πρέπει να έχετε μαζί σας ταυτότητα ή διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο ασφαλιστικού ταμείου για τον απαραίτητο έλεγχο.

H αναγνώριση των εκλογέων μπορεί να γίνει και με χρήση της ψηφιακής ταυτότητας.

Τι προβλέπεται για ΑμεΑ

Ως ψηφοφόρος με αναπηρία, ψηφίζετε αυτοπροσώπως κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.

Οι εφορευτικές επιτροπές καλούνται να σας διευκολύνουν με κάθε πρόσφορο μέτρο, ενώ σε κάθε εκλογικό κατάστημα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.

Στο παραβάν επιτρέπεται συνοδός εκλογέα, κατόπιν εκτίμησης του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής του εκλογικού τμήματος, με ευθύνη και παρουσία του.

Επίσης, επιτρέπεται συνοδός – σκύλος. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση του δικαιώματος επιστολικής ψήφου.

Τα 46 κόμματα που κατεβαίνουν στις Ευρωεκλογές 2024 - Ο αστερίσκος για τους Σπαρτιάτες

Συνολικά 46 κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων κατέθεσαν αίτηση στον Άρειο Πάγο για συμμετοχή στις ευρωεκλογές.

Σε δεύτερη φάση, το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου θα προχωρήσει στην ανακήρυξη των κομμάτων που θα τους επιτρέψει να συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές.

Μεταξύ των κομμάτων που κατέθεσαν αίτημα συμμετοχής στις ευρωεκλογές είναι και οι «Σπαρτιάτες». Ωστόσο, ένα σενάριο που συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες είναι να κατατεθεί από κάποιο άλλο κόμμα υπόμνημα κατά της νομιμότητας της καθόδου των «Σπαρτιατών» στις ευρωεκλογές, όπως είχε γίνει πέρσι στις εθνικές εκλογές με τους «Έλληνες» του Ηλία Κασιδιάρη.

Τα κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων που κατέθεσαν αιτήσεις συμμετοχής στις ευρωεκλογές είναι τα εξής:

 • ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 • ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
 • ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής
 • ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
 • ΝΙΚΗ
 • ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
 • ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ-Πρόδρομος Εμφιετζόγλου
 • ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
 • ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΛΑ.Ο.Σ.
 • ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ)
 • Κίνημα 21
 • ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
 • ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ
 • ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
 • Oικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
 • Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης (Ο.Δ.Ε.Ε.)
 • ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
 • ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ
 • ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΤΟΞΟ
 • ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
 • ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για μια Ελεύθερη Ελλάδα
 • ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΑ ΑΡΧΗ
 • ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ-Λ ΚΚΕ)
 • ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
 • ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΜέΡΑ25-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ενωτική πρωτοβουλία
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΚΟΣΜΟΣ
 • ΚΑΘΑΡΣΗ-Νίκος Αντωνιάδης
 • Πράσινοι - Οικολογία
 • Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ
 • ελλάδα.εμείς
 • ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
 • ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ
 • ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ-ΚΡΑΜΑ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
 • ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΚΗΣ
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ
 • ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΔΗΝ
 • ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΓΙΑΤΗΣ
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο

Οι έδρες ανά κράτος μέλος την περίοδο 2024-2029

 • Βέλγιο 22
 • Βουλγαρία 17
 • Τσεχική Δημοκρατία 21
 • Δανία 15
 • Γερμανία 96
 • Εσθονία 7
 • Ιρλανδία 14
 • Ελλάδα 21
 • Ισπανία 61
 • Γαλλία 81
 • Κροατία 12
 • Ιταλία 76
 • Κύπρος 6
 • Λετονία 9
 • Λιθουανία 11
 • Λουξεμβούργο 6
 • Ουγγαρία 21
 • Μάλτα 6
 • Ολλανδία 31
 • Αυστρία 20
 • Πολωνία 53
 • Πορτογαλία 21
 • Ρουμανία 33
 • Σλοβενία 9
 • Σλοβακία 15
 • Φινλανδία 15
 • Σουηδία 21
Μοιραστείτε το: