24/07/2021
ΠΟΛΙΤΙΚΗ | Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 - 13:41

Κατατέθηκε η τροπολογία: Άδεια άνευ αποδοχών, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη οι ανεμβολίαστοι

Αφορά τους εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και ΑμεΑ * Θα παραμένουν εκτός καθηκόντων μέχρι να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού * Δείτε όλες τις ρυθμίσεις


Αναστολή καθηκόντων, άδεια άνευ αποδοχών και ασφαλιστικής κάλυψης περιμένει τους εργαζόμενους που εμπίπτουν στις κατηγορίες για υποχρεωτικό εμβολιασμό και επιλέξουν να μην εμβολιαστούν, μετά την κατάθεση στη Βουλή της σχετικής τροπολογίας (δείτε την ολόκληρη στη gallery).

Οι εργαζόμενοι θα παραμένουν στο καθεστώς αυτό μέχρις ότου προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ενώ στο διάστημα αυτό δεν θα έχουν ούτε ασφαλιστική κάλυψη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην τροπολογία, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού Covid-19:

  • όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό), που θα πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως τις 16 Αυγούστου 2021
  • όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, διαγνωστικά κέντρα και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας), που θα πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, για τους εργαζόμενους σε φορείς του δημοσίου τομέα επιβάλλεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες εργαζομένων, ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας λόγω άρνησης εμβολιασμού.

Οι διατάξεις εφαρμόζονται και σε συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθώς και σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο.

Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση των διατάξεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση και έως 50.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, 20.000 ευρώ για κάθε παράβαση και έως 200.000 ευρώ.

Για την αναπλήρωση των θέσεων του προσωπικού, που θα τεθεί σε αναστολή εργασίας, οι φορείς μπορούν να προχωρούν στη σύναψη αντίστοιχου αριθμού συμβάσεων ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών μηνών. Για την πρόσληψη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Παράλληλα, επιβάλλεται έως τις 21 Δεκεμβρίου 2021 υποχρέωση στους εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, να επιδεικνύουν στο αρμόδιο όργανο διοίκησης ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα, ψηφιακό πιστοποιητικό Covid-19 της ΕΕ, σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή τη νόσηση του από κορωνοϊό.

Μοιραστείτε το: