24/07/2021
ΠΟΛΙΤΙΚΗ | Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 - 16:45

Υποχρεωτικά με το πιστοποιητικό εμβολιασμού στο χέρι οι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα!

Η διάταξη περιλαμβάνεται στην τροπολογία που κατατέθηκε για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στις μονάδες φροντίδας υγείας

Yποχρεωτική γίνεται όπως φαίνεται για το σύνολο των εργαζομένων η επίδειξη του πιστοποιητικού (ή η βεβαίωση) εμβολιασμού ή του αντίστοιχου εγγράφου νόσησης προς τους προϊστάμενους και τους εργοδότες για το σύνολο του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και όχι μόνο για τους εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας υγείας!

Η κυβερνητική τροπολογία που κατατέθηκε το πρωί της Τετάρτης (21/7) για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, περιλαμβάνει και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους, και αποσκοπεί στην διαμόρφωση ασφαλούς υγειονομικής εικόνας στους χώρους δουλειάς.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως με την αιτιολογική έκθεση το εν λόγω μέτρο κρίθηκε αναγκαίο προκειμένου «οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων ή οι εργοδότες να διαμορφώνουν ασφαλή εικόνα ως προς την ενδεχόμενη διακινδύνευση της δημόσιας υγείας που σημειώνεται στο επαγγελματικό περιβάλλον». Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί πως η επίμαχη ρύθμιση αποσκοπεί αποκλειστικά στην αποτύπωση του λεγόμενου τείχους ανοσίας γι’ αυτό και δεν ζητείται επίδειξη αρνητικού διαγνωστικού τεστ. Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται το παραμικρό για την περίπτωση άρνησης επίδειξης του πιστοποιητικού.

Συγκεκριμένα η τροπολογία αναφέρει: «Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό απέναντι στον κορωνοϊό Covid-19 ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου, υποχρεούνται όπως επιδεικνύουν στον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα, Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid-19 της Ε.Ε. (EU Digital Covid Certificate-EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορονοϊό Covid-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, εφόσον υφίστανται.

Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση του πρώτου εδαφίου ελέγχεται από τον εργοδότη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), τηρουμένων και των λοιπών διατάξεων του ανωτέρω άρθρου. Η υποχρέωση επίδειξης ισχύει έως τις 31.12.2021».

Μοιραστείτε το: